Miljömärket

För att vara kvalificerad för EU: s miljömärke måste produkter uppfylla strikta kriterier.

Dessa miljökriterier har upprättats av en grupp experter, inklusive konsumentorganisationer och industri, med hänsyn till hela livscykeln, från utvinning av råvaror till produktion, förpackning och transport till deras användning och ditt avfall. Detta skyddar hela livscykeln och garanterar hållbarhet.

Texten fortsätter under livscykelbilden.Denna livscykel säkerställer att produkternas största miljöpåverkan minskas jämfört med jämförbara produkter på marknaden. 

Användbarhetskriterier garanterar också god produktprestanda.

Från råmaterialutvinning till fabriksproduktion till förpackning och användning övervakas varje steg i ett EU-miljömärke för att avgöra var de viktigaste miljöpåverkan av produkten uppstår. Den största miljöpåverkan av spolvätskor uppstår när produkter används, när kemikalier kommer i kontakt med människor, när de släpps ut i miljön via avloppsvatten och när förpackningar kastas. EU: s miljömärke minimerar användningen av farliga ämnen och ämnen som kan vara skadliga för vattenmiljön. Ämnen i produkterna är också biologiskt nedbrytbara, så de är mindre skadliga om de hamnar i avloppet. Förpackningen reduceras också så mycket som möjligt och användbarhetskriterierna garanterar produktens effektiva prestanda. På så sätt kan du vara säker på att din färg är effektiv och mer miljövänlig.

Etiketten har tilldelats tusentals olika produkter över hela Europa, inklusive tvål och schampo, babykläder, färg, elektriska apparater.

Så nästa gång du handlar och köper färg,

Notera EU: s officiella miljömärke.

EU: s miljömärke underlättar gröna beslut.